អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. កម្ពុជា​នាំចេញ​កង់​គិតជា​ទឹកប្រាក់​ ​$៩​០​០​លាន​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២​០​២​២
២. កម្ពុ​ជាមាន​ផែនការ​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឯកជន៥ នៅ​ប្រទេសចិន
៣. HTTH កំពុង​សិក្សា​គម្រោង​វិនិយោគ​កោះ​ថ្មី ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ៤. សាជីវកម្មធនាគារស៊ូមីតូម៉ុ មីតស៊ុយ កំពុងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Garment, footwear exports aim to reach $80b by 2025
2. Economy may grow 4% on tourism – minister
3. China to further bolster domestic consumption amid economic recovery in 2023
4. Japan factory activity shrinks for third month in January

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin