អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ផលិតផលក្រៅពី​វិ​ស័​យ​កាត់​ដេរ​មាន​កំណើន​កើន​ឡើង​គួរឲ្យ​កត់​សម្គាល់​
២. ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​នាំចេញ​ទំនិញ​ពី​កម្ពុជា ​នៅតែមាន​វិជ្ជមាន​ល្អ
៣. ផ្លូវដែក​ល្បឿន​លឿន​បី ​នឹង​លើក​ក​ម្ពស់វិ​ស័​យ​ដឹកជញ្ជូន​នៅ​កម្ពុជា​
៤. វិស័យ​ឯកជន​កម្ពុជា-​ថៃ​ នឹង​សហការ​គ្នា​ជំរុញ​លំហូរ​ទេចរណ៍​ និង​ការ​ដោះដូរ​ទំនិញ​ឆ្លង​ដែន​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Factory output worse than forecast
2. China’s economic activity expands for the first time in months as Covid ‘exit wave’ ends
3. UK only major economy to shrink in 2023 – IMF
4. IMF approves $4.7bn in loans for Bangladesh

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា និង០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin