អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទីផ្សារ​ធំៗ​៥ ស្រូបយក​ចំណែក​ទីផ្សារ​នាំចេញ​សរុប​ជាង ៦៥%
២. ADB អនុម័ត​ប្រាក់​កម្ចី $៥០ ​លាន​​ ​ជំរុញ​សមត្ថ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង
៣. រដ្ឋាភិបាល​មាន​គម្រោង​ទម្លាក់​ថវិកា​បន្ថែមចំនួន ១០០ ​លាន​ដុល្លារ​ដល់​ធនាគារ SME នៅ​ឆ្នាំ​២០២៣
៤. ពន្ធដារ​កម្ពុជា​-​កូរ៉េខាងត្បូង ​បន្ត​ពង្រឹង​កិច្ចសហការ​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ធុរជន​រវាង​ប្រទេស​ទាំង ​២
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Inflation slowing as supply increases
2. Malaysia’s economy to remain resilient amid expected headwinds in 2023
3. China-US trade growth slowed to 4.8% from January to November due to weaker demand
4. Bangladesh’s garment exports up 15.61% in July-Nov 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin