អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ ប្រមូលបាន៧៦ លានដុល្លារ ពីពន្ធនាំចូលលើរថយន្តចង្កូតស្តាំ
២. កម្ពុជា ​គឺជា​ទីផ្សារ​មាន​សក្តានុពល​សម្រាប់​ធុរកិច្ច និង​ការវិនិយោគ
៣. កម្ពុជា-ជប៉ុន ប្ដេជ្ញាចិត្តលើការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. HCM City textile, garment and footwear industries face labour shortage
2. Ministry unveils discount packaged rice measure
3. China’s central bank tightens cash supply, hinting exit from crisis mode
4. Atlanta Fed GDP tracker shows U.S. economy contracted in second quarter

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin