អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. គ្រឹះស្ថាន​អាជីវកម្ម​របស់​កម្ពុជា​កើនឡើង៥០% ​​រយៈពេល ១០ឆ្នាំ
២. តម្លៃ​កញ្ចប់​អាហារ​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ២,៧% ៣. ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ចំណាយថវិកា $៣០០លាន សាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអេកូទេសចរណ៍អន្តរជាតិកោះរ៉ុង
៤. យុទ្ធនាការ​ទិញ​ផលិតផល​ខ្មែរ ​​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​៤​​ដល់​​២​៧​ ​ខែកុម្ភៈ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Vietnam’s garment, textile & leather exports rake $71 bn
2. CGS-CIMB expects Malaysia’s exports to soften in coming months
3. China’s Anhui posts record high foreign trade
4. UK inflation eases slightly to 10.5% in December: ONS

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin