អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេច ហ៊ុន សែន បញ្ជាទៅរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ត្រូវពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដជូនពលរដ្ឋឱ្យបានលឿន
២. គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារ៖ បង្កើនឱកាសការងារសមរម្យ លើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទីផ្សារការងារ
៣. កម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយ គ.ស.អ.អ លើកទី៣នៅខែក្រោយ
៤. CLMVT set course for snapback from Covid
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. World trade stabilizes
២. China’s air cargo price to rise as Shanghai airport reports new COVID-19 cases: industry body
៣. Singapore’s manufacturing output grows at slower pace of 16.3% in July

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ក្រសួងការងារ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១ (C1) វគ្គពិសេសជូនដល់កម្មករនិយោជិត

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin