អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងដែនដីប្រមូលចំណូលចូលជាតិជាង ៣៦៧ពាន់លានរៀល ថយចុះជាង២២% បើធៀបឆ្នាំមុន
២. CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ១០ ទឹក​​ប្រាក់​ជិត $៥០​ លាន
៣. សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំពឹងថា​ នឹង​ជំរុញ​ការលក់​អង្ករ​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ម៉ា​ល់​ឌី​វ
៤. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន៖ ផ្លែម្រៀនស្រស់កម្ពុជាជិត៣ពាន់តោន ត្រូវបាននាំចេញទៅដល់ប្រទេសចិន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Government keeps inflation target of 1-3% for next year
2. Banks required to cut rates to support economic recovery
3. Egyptian economist says China’s economic future bright, set to bolster global recovery
4. Oil price cap may widen Russia’s 2023 budget deficit, says finance minister

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin