អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្តាប្រទេសសមាជិក RCEP បានកើនឡើងដល់ ៣១ ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន
២. CDC អនុម័ត​គម្រោង ៧ មាន​ទុន​ជាង $៨១លាន​
៣. ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​មក​កម្ពុជា​កើន​ ២,២៨​លាន​នាក់​​ ឆ្នាំ​២០២២
៤. ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា បំបែកកំណត់ត្រាតម្លៃជួញដូរខ្ពស់មួយទៀតក្នុងឆ្នាំ២០២២
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Trade with Australia hits record high in 2022
2. China’s rising foreign trade in 2022 reflects economic strength despite challenges
3. Firms in Japan expected to offer largest wage increment in 26 years
4. IMF to consider approving support programme for Bangladesh

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin