អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាច្រើន​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ល់​ឌី​វ​
២. ក្រុមហ៊ុន២ចាយទុនវិនិយោគ២០លានដុល្លារ បង្កើតរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តស្វាយរៀង
៣. គយពិចារណាកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធ លើទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និងទំនិញបម្រើវិស័យ SME និងផលិតកម្ម ដើម្បីបន្ថយបន្ទុកអ្នកប្រើប្រាស់
៤. PM urges Korean investment in processing, tech industries
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Infrastructure outlays to underpin growth
2. HSBC sees slower growth of 4.0% for Malaysia’s economy, KLCI to hit 1,570 pts in 2023
3. China issues 15 measures to help SMEs stabilize growth, adjust structure
4. Global jobs growth will halve in challenging 2023: ILO

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin