អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារស្នើរោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតឱ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាក ១ថ្ងៃ ដោយមានប្រាក់ឈ្នួល នៅថ្ងៃដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ
២. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ នៅស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តម្លៃជាង៤លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការ
៣. IMF: ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នឹងសម្រាលបន្ទុកដល់អាជីវករនិងប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩
៤. Cambodia preparing for Industry 4.0 by investing in ‘robotics curriculum’
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Industries sentiment rises for first time in 6 months
២. Two thirds of HCM City industries reopen
៣. UK job vacancies hit record amid Brexit and Covid staff shortages

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin