អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារស្នើរោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតឱ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាក ១ថ្ងៃ ដោយមានប្រាក់ឈ្នួល នៅថ្ងៃដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ
២. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ នៅស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តម្លៃជាង៤លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការ
៣. IMF: ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នឹងសម្រាលបន្ទុកដល់អាជីវករនិងប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩
៤. Cambodia preparing for Industry 4.0 by investing in ‘robotics curriculum’
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Industries sentiment rises for first time in 6 months
២. Two thirds of HCM City industries reopen
៣. UK job vacancies hit record amid Brexit and Covid staff shortages

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin