អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​ តម្លៃ​ជិត $១,៩៥ពាន់​លាន​​​ ឆ្នាំ២០២២
២. ការនាំចេញ​ស​ម្លៀ​ក​បំពាក់​របស់​កម្ពុជា​ធ្លាក់ចុះ​ ​ក្នុង​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២​០​២​២
៣. អ្នកផលិតនិងអ្នកនាំចេញ«ត្រចៀកកាំ»រួមគ្នាជំរុញពង្រឹងគុណភាពនិងបរិមាណដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
៤. សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ផ្តល់ការធានាកម្ចីដល់សហគ្រាសជិត១ពាន់ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ៩០លានដុល្លារ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Indonesia central bank sees 2022 Q4 GDP growth at 4.81%
2. China 2022 economic growth hit by coronavirus restrictions
3. Sri Lanka to cut recurrent budget expenditure by 6% in 2023
4. UK pay growth speeds up as jobless rate holds at 3.7%

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin