អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជា ចំណាយថវិកា២,៣០០លានដុល្លារ សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-១៩, ក្នុងនោះចំណាយ៤០០លានដុល្លារ សម្រាប់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
២. កម្ពុជា​គ្រោង​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ ដើម្បី​បញ្ជូន​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩ ​ទៅ​ចាក់​ជូន​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ
៣. កម្ពុជា​នឹង​បង្កើត​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពហុ​បំណង​ក្រុងព្រះសីហនុ
៤. South Korea to ease migrant worker ban as labour crunch hits
៥. Q3 exports to China see 52% increase in value
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Chinese experts urge US to take action after Yellen suggests lowering tariffs
២. China’s factories are still struggling with the energy crunch and supply woes
៣. Americans’ opinion on the U.S. economy is deteriorating amid inflations woes, new poll finds

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin