អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កាត់ដេរ ផលិត​ស្បែកជើង និង​កាបូប​កម្ពុជា​នឹង​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ
២. ការនាំចេញ-ចូល​របស់ SSEZ កើន ៤៣%
៣. រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន យល់ព្រមលើផែនការការងារឆ្ពោះទៅរកការពន្លឿនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
៤. ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅរុស្ស៊ីដំណើរការធម្មតាខណៈការនាំចេញទៅអ៊ុយក្រែនរអាក់រអួល
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Malaysia’s February exports rise 16.8%, below forecast
2. China calls for more cooperation with EU as it becomes top trading partner
3. Interest rates: What are they and how high could they go?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin