អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងក្រសួង ស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋ បញ្ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទៅចុះបញ្ជី និងបង់ភាគទាន ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ប.ស.ស
២. ឆ្នាំ២០២២ គឺជាឆ្នាំប្រកបដោយផ្លែផ្កាថ្មីផ្សេងទៀត សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា-ចិន
៣. ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាមេរិក សម្រេចបានជាង $៨,៥ ពាន់លាន
៤. សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសស្វាគមន៍ទេសចរចិនដែលមកទស្សនាកម្ពុជា ខណៈចិននឹងបើកប្រទេសឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំនេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Jobs dry up in last quarter of 2022: report
2. Business New directions for industry
3. Bangladesh Bank creates Tk 100bn fund to boost exports
4. RCEP creates new impetus for regional trade co-op

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin