អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. តើកម្ពុជាអាចយកឈ្នះបង់ក្លាដែស និងវៀតណាមក្នុងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាណាដាបានដែរឬទេ?
២. កម្ពុជានាំចេញស្រូវ និងអង្ករទទួលបានចំណូល $៨៥០លាន
៣. ទូតអាល្លឺម៉ង់ សន្យាជំរុញអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជា និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរនូវទំនាក់ទំនង
៤. ការ​នាំ​ចេញ​ផ្លែ​មៀនប៉ៃលិន​ដំបូង​របស់​កម្ពុជា ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​បាន​កំណត់​គោល​ដៅ​ក្នុង​ខែ​នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Rising inflation poses challenge to businesses
2. Thailand economic recovery supported by return of tourism -Finance Minister
3. Inflation in Laos Skyrockets to a 22-Year High of 34% in September
4. Digital skills enhance employability in Asia Pacific

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin