អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការប្រមូល​ចំណូល​សារពើពន្ធ ​ឆ្នាំ​២០២២ ជាង $៦ ១៤៥ ​លាន
២. ១ឆ្នាំនៃការចូលជាធរមាន កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
៣. កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅ ៦៧ម៉ឺនតោន មានទឹកប្រាក់ជាង ១ពាន់លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ៣៤.៦៥%
៤. រដ្ឋ​អំពាវ​នាវ​ដល់​វិស័យ​ឯកជន​ចូលរួម​ពិព័រណ៍​សិប្បកម្ម​នៅ​ឥណ្ឌា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Amendments to Malaysia’s Employment Act kick in
2. Vietnam expects more markets to open to farm produce in 2023
3. Indonesia’s 2022 unaudited budget deficit at 2.38% of GDP -Finance Minister
4. Shanghai port remains world’s busiest container port in 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin