អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. គយ និងពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលលើសផែនការ២៥% ឆ្នាំនេះ
២. ពលករ​ខ្មែរ​ ​៣​០​០​០​នាក់​ ​នឹង​​​ទៅ​​ធ្វើការ​នៅ​អ៊ីស្រាអែល​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​
៣. កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ទៅជា​ល្បឿន​លឿន​ ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០២៣ តទៅ
៤. ក្រសួងទេសចរណ៍ណែនាំឱ្យមន្ទីរគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត បង្កើនការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅឆ្នាំ២០២៣
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. CGS-CIMB keeps Malaysia’s 2023 inflation forecast at 3% year-on-year
2. China’s factory activity likely cooled in Dec on COVID surge: Reuters Poll
3. Bangladesh plans to build 6 more metro rail lines in capital by 2030

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin