អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញ​ទំនិញ​កម្ពុជា​ទៅ​អូស្ត្រាលី ​កើន​ជិត ១០០%
២. កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនជាង ៩ម៉ឺននាក់ ១១ខែឆ្នាំនេះ
៣. Cambodian workers in demand abroad; remittances may rise
៤. Cambodia-Korea trade reaches $962 million in Jan-Nov
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. HSBC raises Vietnam’s 2022 economic growth forecast 8.1%
2. Tourist arrivals to Thailand will exceed its target by year end
3. China-Laos Railway opens up new path for Laos’ development, prosperity
4. China’s share 27% in US’ imports of leather apparel in Jan-Sept 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin