អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីការងារផ្ដល់អនុសាសន៍ ដើម្បីកែលម្អរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
២. ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់ ៨៦៩ លានដុល្លារក្នុងខែមករា ដល់វិច្ឆិកា
៣. គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីចំនួន ៤៤.៩ ពាន់លានដុល្លារ ដែលកើនឡើង ២៣%
៤. កម្ពុជាចាប់ផ្តើមអនុវត្តកូតានាំចេញអង្ករ៤សែនតោនថ្មី ដែល ផ្តល់​ដោយមិត្តចិន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Malaysia’s labour abuse allegations a risk to export growth model
២. Employers to receive more than S$400 million in Jobs Support Scheme payouts from Dec 31
៣. U.S. to be world’s biggest LNG exporter in 2022
៤. UK borrowing falls by almost 50% as pandemic spending eases

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ព័ត៌មានជាតិ៖

Admin