អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

        នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (អ.ក.ជ.ប.អ.) បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ និងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ អ.ក.ជ.ប.អ. ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គួច សុមាន អគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. ព្រមទាំង អគ្គលេខាធិការរង ទីប្រឹក្សា ប្រធានផ្នែក និងអនុប្រធានផ្នែក ក្នុងគោលបំណង ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីលទ្ធផលដែល អ.ក.ជ.ប.អ. សម្រេចបាន និងសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។
         អង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចខ្វះខាតដែលអង្គភាពមិនទាន់បានអនុវត្តល្អប្រសើរនៅឡើយ ជាពិសេសចំណុចខ្សោយ និងចំណុចខ្លាំងរបស់អង្គភាព និងមន្រ្តី អនុវត្តការងារ។ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំបន្ត អង្គប្រជុំបានសម្រេចប្រជុំកំរិតផ្នែកថ្ងៃទី២៧ ២៨ និងប្រជុំកំរិតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដឹកនាំអោយ ឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ និងសម្រេចយកថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្ងៃប្រជុំសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងប្រកាសផែនការសកម្មភាព របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០២៣ និងផែនការ៣ឆ្នាំរំកិល។

Related posts

គម្រោងប្រឹក្សាគោលនយោបាយវិស័យការងារ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥

Admin

មន្រ្ដី អ.ក.ជ.ប.អ. បានរៀបចំបទបង្ហាញចែករំលែកចំណេះដឹង ស្តីពី គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ញត្តិគាំទ្រ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាពេលអនាគត

Admin