អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រសួងការងារ​៖​ស្ត្រី​ជា​កម្លាំង​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​
២. IMF វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៥,១% និងឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងអត្រា ៦,២%
៣. ឯកជនក្នុងវិស័យអប់រំ ស្នើសុំបន្តពន្យារលើកលែងពន្ធ ខណៈការលើកលែងពន្ធផុតកំណត់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣
៤. ថវិកា $១៥០ ​លាន​ ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ ដើម្បី​ស្តារ និង​ជំរុញ​កំណើន​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Minimum wage hike expected across regional boards in the Philippines
2. Private sector applauds decreasing excise levy
3. Maersk import container pickup recovers to 80-90% as throughput improves at Shanghai port
4. UK inflation hits highest for 40 years as energy bills soar

Related posts

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២០ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin