អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញសម្លៀក​បំពាក់​របស់​កម្ពុជា ​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​អាច​ស្ទុះ​ងើប​ឡើង​វិញ ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង
២. កម្ពុជាស្នើឱ្យបមន្រ្តីអង់គ្លេស បន្តចូលរួមការសហការនានាដើម្បីជំរុញធុរកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ
៣. កម្ពុជាផ្តល់សាច់ប្រាក់៤៦លានដុល្លារ ដល់៣៦ម៉ឺនគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយអតិផរណានិងទឹកជំនន់
៤. មន្រ្តី និងអ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម ប្រើប្រាស់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាប
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s textile & garment exports up 18.9% in Jan-Nov
2. Revenue office upbeat on fiscal 2023 target
3. China’s coastal bulk freight index down in November
4. Economists think inflation has peaked. Main Street is preparing for more pain

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin