អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១-២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងដល់ អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ដែលតវ៉ាថានិយោជកទូរទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យា
២. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្ដងើបឡើង ក្នុងអត្រា ៥ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២២
៣. ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបានលើសពី៣០ម៉ឺនតោន​ជាលើកទី១ កាលពីឆ្នាំមុន
៤. ការ​នាំ​ចេញ​កសិផល​របស់​កម្ពុជា​បាន​កើន​ឡើង​ជិត ៦៤% ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន បានជិត ៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារអាម៉េរិក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Indonesia bans coal exports in January on domestic power worries
២. Sri Lanka food prices hit record highs as shortages bite
៣. China’s manufacturing sector shows signs of strength
៤. UK government seeks to mitigate workforce disruption from Omicron

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin