អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. CKFTA ធ្វើ​ឱ្យ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ និង​វិនិយោគ​កាន់តែ​កើនឡើង
២. ឆ្នាំ២០២២ ខេត្តព្រៃវែងផលិតស្រូវបានជាង១,៥ លានតោន គិតជាទឹកប្រាក់ជិត ៤០០លានដុល្លារ
៣. ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​ធំៗ​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​កាន់តែច្រើន
៤. Kingdom’s export to US surges to $10 billion
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. More cooperation opportunities expected for Vietnamese, Korean SMEs
2. Energy consumption forecast to rise 3.2% next year
3. China’s CPI rises 1.6% in November year-on-year, a stark contrast to runaway inflation in US, Europe
4. Prime Minister says Bangladesh can withstand economic headwind

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin