អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងទទួលការ​ចុះបញ្ជី​រោងចក្រ​ថ្មី​ចំនួន​១​៦​១ ​​រយៈពេល ១១ខែ
២. កម្ពុជា​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​លើ​គម្រោង​សំណង់​ដែល​មាន​តម្លៃ ១,៩៦ពាន់​លាន​ដុល្លារ ​ក្នុង​រយៈពេល ៩ខែ​ដំបូង
៣. Toyota នឹងដំណើរការរោងចក្រដំឡើងនៅភ្នំពេញឆាប់ៗនេះ
៤. ភ្ញៀវទេសចរ​មកពី​ប្រទេស​ជាប់​ព្រំដែន​ទាំង​​៣ រយៈពេល ​១០ខែ មាន​ជិត​ ១​លាន​នាក់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. CPTPP still holds untapped potential for Vietnam businesses
2. Digital platform provides growth opportunities for Indonesia’s MSMEs
3. China-Laos Railway promotes friendship, provides development opportunities
4. Brexit: Progress on trade deals slower than promised

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin