អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា មានជិត១៨ប៊ីលានដុល្លារ ថយចុះ១០.៣%
២. កម្ពុជា-កូវ៉ែត ឯកភាពជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ទ្វេភាគី ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
៣. ក្រសួង​ជំរុញ​ឲ្យ​វិ​ស័យ​ឯកជន​វិនិយោគ​ បង្កើត​រោងចក្រ​ដំឡើង​យានយន្ត​អគ្គិសនី
៤. គម្រោង​វិនិយោគ ៥២ ត្រូវបានCDC អនុម័ត​ក្នុង​ត្រីមាស​​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២២​ នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Foreign trade may hit record of US$780 billion in 2022
2. Frozen product business registrations surge 84%
3. China-Europe freight train service sees steady progress
4. U.S. Q3 GDP revised upward amid looming recession fears

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin