អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា មានជិត១៨ប៊ីលានដុល្លារ ថយចុះ១០.៣%
២. កម្ពុជា-កូវ៉ែត ឯកភាពជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ទ្វេភាគី ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
៣. ក្រសួង​ជំរុញ​ឲ្យ​វិ​ស័យ​ឯកជន​វិនិយោគ​ បង្កើត​រោងចក្រ​ដំឡើង​យានយន្ត​អគ្គិសនី
៤. គម្រោង​វិនិយោគ ៥២ ត្រូវបានCDC អនុម័ត​ក្នុង​ត្រីមាស​​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២២​ នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Foreign trade may hit record of US$780 billion in 2022
2. Frozen product business registrations surge 84%
3. China-Europe freight train service sees steady progress
4. U.S. Q3 GDP revised upward amid looming recession fears

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩-១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin