អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ប្រកាស

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. GMAC ប្តូរ​ឈ្មោះ​ទៅជា TAFTAC ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការនាំចេញ
២. កម្ពុជា វៀតណាម កោតសរសើរភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច
៣. កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​ដំឡូង​មី​ជិត ​៣​ លាន​តោន​ ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរ​ជាតិ​ក្នុង​រយៈ ​១០ខែ​នេះ
៤. Cambodia-Korea trade zooms 16% to $920 million
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam logistics speeds up post-pandemic
2. Labour union calls for stronger support for Singapore’s gig workers
3. China’s express giants facilitate business expansion in ASEAN members amid stronger trade ties
4. Sri Lanka’s national consumer price inflation slows to 70.6% in October

Related posts

ប្រកាសតែងតាំងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអាណត្តិទី២

Admin

ប្រកាសតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអាណត្តិទី២

Admin

ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

Admin