អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០-២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. វិស័យរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយវិបត្តិកូវីដ១៩ នឹងបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ រហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
២. រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍៖ ក្នុងពេលបុណ្យអុំទូក៣ថ្ងៃបូកនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះ មានភ្ញៀវទេសចរជាង១លាន១សែននាក់ចេញដើរកម្សាន្ត
៣. ការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូក ជាចលករជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
៤. Cambodia-South Korea’s ten-month-trade tops $791 million
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Economy seen growing up to 4.5% next year
២. Investment vital to spur productivity
៣. Early Christmas shopping lifts retail sales in October
៤. Dollar shines, euro suffers as COVID fears flare over Europe

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin