អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អាមេរិក​នៅតែ​ជាទី​ផ្សារ​នាំចេញសម្លៀកបំពាក់​សំខាន់​របស់​កម្ពុជា
២. លំហូរ​ចូល FDI កម្ពុជា​កើន២២ភាគរយ​ត្រឹម៤,៣៥ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ឆ្នាំ២០២១
៣. កម្ពុជាបន្តទទួលបានកូតានាំចេញអង្ករ៣០ម៉ឺនតោន និងថ្នាំជក់៣ពាន់តោន ក្នុងអត្រាពន្ធសូន្យ ពីវៀតណាម
៤. រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ថាមពលរបស់ CHINT Cambodia គ្រោងនឹងជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Exploring factors driving the inflation uptick
2. Minimum wage increase could affect SMEs: Azmin
3. Indonesia tightens palm oil export curbs in new hit to global supplies
4. China’s CPI stable and PPI growth slows down year-on-year in Feb: NBS

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin