អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ​CCCស្នើឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​បង្កើត​រោងចក្រ​កែច្នៃ​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា
២. រោងចក្រ​ផលិត​ចំណីអាហារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី ក្នុង​ខេត្តកំពត​ឆ្លុះបញ្ចាំង​អំពី​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់ខ្លួន​ចំពោះ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
៣. ស្ថាប័ន​ ៣ សហការ​គ្នា​លើ​ការបណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ផ្លូវដែក
៤. រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតសួនបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Rising domestic rice price unsettle Thai exporters
2. Laos may face ‘gaps’ in gasoline supply as prices soar, major supplier says
3. Shanghai lockdown China unemployment rate near pandemic peak
4. U.S., Europe race to improve food supply chains after India bans wheat exports

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

bun

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin