អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​ទាក់ទាញ​គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​មាន​តម្លៃ ​៣,៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​រយៈពេល ​១០​ខែ
២. ការនាំ​ចូល​-​នាំចេញ​​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុងព្រះសីហនុ មាន​ទឹកប្រាក់​ជាង $២ ​ពាន់​លាន កើន​ជាង ១៧%
៣. RC​E​P​ ​អាច​ជួយ​​កំណើន​នាំចេញ​កម្ពុជា​ដល់​ ​១​៨​%
៤. ចំនួន​ក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជី​តាម Single Portal កើន​ជិត​ ២០ ០០០
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam urged to improve productivity for economic reform
2. Cabinet approves decreased rice income guarantee plan
3. China-Europe economic, trade relations show steady growth despite global challenges
4. Energy bills push inflation to 41-year high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin