អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញ​កសិផល​ក្រៅពី​ស្រូវ​-​អង្ករបរិមាណ​ជាង ៣,២​លាន​តោន
២. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៣០០​ លាន
៣. កយកា ជួយជំរុញការសន្ទនា បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងធុរកិច្ច សម្រាប់វិនិយោគិន និងអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី
៤. ការចរចានាំ«ត្រីប្រា»ទៅចិនទទួលបានជោគជ័យ តែនៅជួបឧបសគ្គការដឹកជញ្ជូន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Building stable labour supply chain a key solution to post-pandemic recovery
2. Headline inflation in May hits 13-year high
3. Prime Minister of Laos Appoints Taskforce to Address Economic Problems
4. China’s May exports, imports seen recovering as supply chains restart

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin