អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញ​កសិផល​ក្រៅពី​ស្រូវ​-​អង្ករបរិមាណ​ជាង ៣,២​លាន​តោន
២. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៣០០​ លាន
៣. កយកា ជួយជំរុញការសន្ទនា បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងធុរកិច្ច សម្រាប់វិនិយោគិន និងអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី
៤. ការចរចានាំ«ត្រីប្រា»ទៅចិនទទួលបានជោគជ័យ តែនៅជួបឧបសគ្គការដឹកជញ្ជូន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Building stable labour supply chain a key solution to post-pandemic recovery
2. Headline inflation in May hits 13-year high
3. Prime Minister of Laos Appoints Taskforce to Address Economic Problems
4. China’s May exports, imports seen recovering as supply chains restart

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin