អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីការងារ៖ ភាពសុខដុមរមនារវាងកម្មករនិងនិយោជកនៅកម្ពុជា គឺជួយទាក់ទាញសម្រាប់វិនិយោគិនពីក្រៅប្រទេស
២. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី រយៈពេល ១០​ខែ កើន​ ៨៣%
៣. កម្ពុជា-ជប៉ុន ជំរុញការបណ្តុះបណ្តាល​កម្លាំងពលកម្មជំនាញក្នុងបរិបទនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០
៤. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ប្រ៊ុយណេក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការនាំចេញអង្ករត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Wage hike dampened by rising inflation in Taiwan
2. China’s economy loses momentum as COVID curbs hit factories, consumers
3. Record wage rises still outpaced by soaring inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin