អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ដ្រីរាជការ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ ក្រោយខកខាន២ឆ្នាំ
២. កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងថ្មីចំនួន១៣ពីមូលនិធិការមេគង្គ-ឡានឆាងក្នុងថវិកាជាង៤លានដុល្លារ
៣. ប្រាក់ចំណូល​​ផែ​ភ្នំពេញ​កើន​ឡើង​ដោយសារ​តម្លៃ​អាជីវកម្ម​ធ្លាក់ចុះ
៤. តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​បន្ត​ឡើងថ្លៃ​បន្ថែមទៀត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Regional minimum wage to increase starting in July
2. BoT: Rate rises will be gradual
3. Malaysia firms turn down orders as migrant labour shortage hits
4. Fears for UK economy grow as higher prices bite

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

Test 1

Admin