អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២-១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយអន្តរជាតិ មានទឹកប្រាក់ជាង ៤៤ពាន់លានដុល្លារ កើនជិត១៥% ក្នុងរយៈពេល១០ខែឆ្នាំនេះ
២. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​រវាងអាស៊ាន និង​ជប៉ុន បាន​ឈាន​ដល់ ២៤០,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ​កើនឡើង ១៧,២​% ពី១ឆ្នាំ​ទៅ១ឆ្នាំ
៣. កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ សន្យា​នឹង​ជំរុញ​អ្នកវិនិយោគ​របស់​ខ្លួន ​មក​កម្ពុជា​បន្ថែមទៀត​នៅពេល​ខាងមុខ
៤. កម្ពុជា-ថៃប្ដេជ្ញាពង្រឹងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យរឹងមាំ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Over 240,000 workers underemployed late this year
2. No easy fix for China as economy slows more than expected
3. Bangladesh feels pinch of U.S. Fed’s rate hikes, says economist
4. Sri Lanka’s garment exports up 18.9% in Jan-Sept 2022

Related posts

NEA ជួយចុះឈ្មោះស្វែងរកឱកាសផ្គូផ្គងការងារជូនកម្មករនិយោជិតដែលបាត់បង់ការងារ

bun

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin