អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា-វៀតណាមប្តេជ្ញាបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
២. កម្ពុជា​កំណត់​គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ​សំខាន់ៗ​​​ ៤ ​សម្រាប់​អាស៊ាន
៣. RCEP ជួយសម្រួលការនាំចេញកសិផលរបស់អាស៊ានទៅកាន់ចិន
៤. កម្ពុជា​ស្នើ​ហ្វីលីពីន​ទិញ​អង្ករ​ និង​វិនិយោគ​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​ក​សិ​-ម្ហូបអាហារ នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. China’s Oct CPI up 2.1% YoY, down from 2.8% growth in Sept: NBS
2. Cost of living: Shares jump in US and Asia as inflation cools
3. Recession looms as UK economy starts to shrink

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin