អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា-វៀតណាមប្តេជ្ញាបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
២. កម្ពុជា​កំណត់​គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ​សំខាន់ៗ​​​ ៤ ​សម្រាប់​អាស៊ាន
៣. RCEP ជួយសម្រួលការនាំចេញកសិផលរបស់អាស៊ានទៅកាន់ចិន
៤. កម្ពុជា​ស្នើ​ហ្វីលីពីន​ទិញ​អង្ករ​ និង​វិនិយោគ​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​ក​សិ​-ម្ហូបអាហារ នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. China’s Oct CPI up 2.1% YoY, down from 2.8% growth in Sept: NBS
2. Cost of living: Shares jump in US and Asia as inflation cools
3. Recession looms as UK economy starts to shrink

Related posts

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. បានបន្តបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័ត លើរបៀបវារៈដែលបានគ្រោងទុក

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin