អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ព័ត៌មានជាតិ៖

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. មន្ត្រី៖ ការនាំចេញត្រីប្រារបស់កម្ពុជាទៅចិន មានសង្ឃឹមច្រើន ក្រោយកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្ពុជា-ចិន បានបញ្ចប់
២.​ កម្ពុជា-អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ប្តេជ្ញា​នឹង​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​វិស័យ​ទេសចរណ៍
៣. Alibaba plans to launch Cambodian products in China
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. FTI: 800,000 migrant workers needed
2. Disruptions in China can lead to ‘ripple-effects’ across global supply chain, says HSBC
3. U.S. helps fund California port project as export delays hurt food makers
4. Concerns over food shortages as CO2 deal ends

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin