អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពិព័រណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្នាក់​ជាតិ​ដំបូង និង​ធំ​បំផុត​ ​រៀបចំ​ធ្វើ​​នៅ​កម្ពុជា
២. FinTech កំពុង​រួមចំណែក​សំខាន់​ក្នុង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
៣. ជប៉ុនបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
៤. RGP ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​គម្រោង​ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ និង​ខ្សែ​បញ្ជូន​ជាមួយ KE
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thai monetary policy to be measured, support recovery
2. Moody’s: Malaysia’s services, manufacturing growth set to continue in 2023
3. Indonesia Oct trade surplus seen at $4.5 billion as global trade weakens- Reuters poll
4. Sri Lanka budget to seek recovery for crisis-hit economy

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin