អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ឱ្យ​និយោជក​ស្វែងយល់​ទុក្ខ​លំបាក​កម្មករ​ ​និង​កុំ​ឱ្យ​ពួកគេ​ឃ្នើសចិត្ត​ដល់​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម
២. គម្រោង​សាងសង់​អាកាសយានដ្ឋាន​សៀមរាប-​អង្គរ សម្រេច​បាន​ ៤៤%
៣. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ស្នើឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ វិនិយោគ​លើ​វិស័យ FinTech នៅ​កម្ពុជា
៤. Cambodia, Timor-Leste to boost bilateral ties
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Abac readies economic policies for summit
2. Vietnam sees fastest growth in Southeast Asia for 2 years
3. AmBank sees Malaysia’s exports growing 24-25% in 2022, Q3 GDP growth at 12-14%
4. Indonesia central bank delivers successive 50 bp hike to curb inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin