អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កំពង់ផែសីហនុ រកចំណូលបានប្រមាណ ៦៥លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២
២. ផលិតផល​ម្រេច​​ខ្មែរ​ កំពុង​បន្ត​ពង្រីក​ខ្លួន​នៅលើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ
៣. ក្រុមហ៊ុន​នាវា​ដឹកទំនិញ​អន្តរជាតិ​ នឹង​បើក​ប្រតិបត្តិការ​មក​កម្ពុជា​នៅ​ខែក្រោយ
៤. កា​របើក​ជើង​ហោះហើរ​ឡើងវិញ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណើន​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ ​ទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam 2022 GDP growth quickens to 8.02%
2. Thailand posts current account deficit in Nov, exports fall
3. Stats Department sees Malaysia’s economy moderating in 2023 amid global volatility

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin