អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កំពង់ផែសីហនុ រកចំណូលបានប្រមាណ ៦៥លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២
២. ផលិតផល​ម្រេច​​ខ្មែរ​ កំពុង​បន្ត​ពង្រីក​ខ្លួន​នៅលើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ
៣. ក្រុមហ៊ុន​នាវា​ដឹកទំនិញ​អន្តរជាតិ​ នឹង​បើក​ប្រតិបត្តិការ​មក​កម្ពុជា​នៅ​ខែក្រោយ
៤. កា​របើក​ជើង​ហោះហើរ​ឡើងវិញ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណើន​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ ​ទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam 2022 GDP growth quickens to 8.02%
2. Thailand posts current account deficit in Nov, exports fall
3. Stats Department sees Malaysia’s economy moderating in 2023 amid global volatility

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin