អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១៥០ នឹងផ្ដល់ឱកាសការងារជាង ២ម៉ឺនកន្លែង​ ក្នុងពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ចុងខែនេះ
២. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ជប៉ុន មាន​តម្លៃ​ជិត​ $១,៥ ​ពាន់​លាន
៣. ខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការវិនិយោគថ្មីលើគម្រោងកែច្នៃលោហៈធាតុក្នុងទុនវិនិយោគជិត ៤លានដុល្លារ
៤. អា​ស៊ាន​ត្រូវ​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​តំបន់​ ​និង​ ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​ដើម្បី​ប្រ​យុទ្ឋ​នឹង​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាសាកល
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Budget revenue forecast 14.3% higher than plan this year
2. Spiraling inflation forces Lao people to cut expenses
3. Malaysia’s inflation rate eased to 4.5% in September
4. UK economy hit as people shop less than pre-Covid

Related posts

ឳកាសការងារជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ!

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin