អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារប្រកាសឱ្យកម្មករនិយោជិត បានឈប់សម្រាក១ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និង១ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត
២. PPSEZ បានបង្ហាញ​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ល្អប្រសើរ​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១
៣. ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាថា តម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជានឹងឡើងថ្លៃពី១០% ទៅ១៥% ស្របពេលពិភពលោកកំពុងខ្វះស្បៀងអាហារ
៤. រដ្ឋមន្ត្រី​ដឹកជញ្ជូន​អា​ស៊ាន​សន្យា​ស្ដារ​ការ​តភ្ជាប់​ផ្លូវអាកាស
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Tight material supply impedes textile exports
2. Select regions in the Philippines to effect minimum wage increase
3. China to take steps to stabilize economic activity, and bring the economy back to normal track
4. Sri Lanka increases fuel prices to address economic crisis

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin