អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី និងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ត្រូវបានរំពឹងថានឹងជំរុញលំហូរវិនិយោគវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មី
២. កម្ពុជា ស្នើ​ស្វ៊ី​ស​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​បង្កើត​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ
៣. ការនាំចេញ​ម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍​អគ្គិសនី​អេឡិចត្រូនិក​មួយចំនួន ក្នុង​ឆ្នាំ២០២២ មានតម្លៃ​ជិត $២ ​ពាន់​លាន
​​៤. កម្ពុជា​នាំចេញ​គ្រាប់ពោត​ទៅ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ជាង ១៦ ​ម៉ឺន​តោន​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Exports fall again in December
2. China’s textiles & apparel exports grow 2.53% to $323 bn in 2022
3. Sri Lanka’s overall inflation stands at 59.2% in Dec 2022
4. Energy bill help pushes UK borrowing to new record

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin