អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទឹកប្រាក់​ពី​ការនាំ​ទំនិញ​ទៅ​​អូស្ត្រាលី ​ហក់​ឡើង​លើស ១០០%
២. កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បាន​ជាង $១៤ ​លាន​​ ពី​ការលក់​ប្រេងឆៅ​របស់​ខ្លួន
៣. ក្រសួងផែនការ រៀបចំពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រ
៤. ចំណុច​ខ្លះ​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ផែនទី​បង្ហាញផ្លូវ​ការ អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​យានយន្ត ​ត្រូវបាន​អនុវត្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Investment in small airports helps local economies take off: experts
2. Thailand aims for more smoke-free workplaces
3. China services trade value up 20.4% in first eight months
4. IMF warns rising prices will be worse in UK

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា និង០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin