អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា និង ILO សម្រេច​បន្ត​កិច្ច​សហការ​លើ កម្មវិធី​គម្រោង​រោងចក្រ​កាន់តែ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៧
២. ក្រសួងការងារ និង Foodpanda ចាប់ដៃគ្នាពង្រីកការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជន
៣. ការនាំចេញ​ទំនិញ​ពី​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ​កើនឡើង​ជាង ២២% នៅក្នុង​រយៈពេល​ ៣​ត្រីមាស ​ឆ្នាំ​២០២២
៤. កម្ពុជានាំចូលផលិតផលប្រេង និង ឧស្ម័នមានតម្លៃ ២.៨៤ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ៩ខែដំបូង
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam economy seen growing 8% in 2022, beating official target: Government
2. Thailand to boost exports to Saudi market
3. China accelerates domestic EDA innovation, replacement to fight growing US tech blockade
4. People not looking for work due to illness hits record high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin