អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋ​ប្រមូល​ចំណូល​បាន​ជិត $៦៥ ​លាន​ពី​រថយន្ត​ជិត ៧០០០ ​គ្រឿង
២. កម្ពុជា​ស្នើឱ្យ​កូរ៉េ​វិនិយោគ​លើ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​កសិផល​សម្រាប់
​នាំចេញ
៣. ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី១មានជាង $២.៩ពាន់លាន កើន៤៨%
៤. YCH និង World Bridge ប្តេជ្ញា​ពន្លឿន​ការអភិវឌ្ឍ​ភ័ស្តុភារកម្ម​សម្រេច​តាម​ផែនការ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Singapore retail sales increase 8.7% in March, reversing February’s decline
2. Chinese capital remains resilient amid US interest rate hike
3. US makes biggest interest rate rise in 22 years
4. Oil giant Shell reports highest quarterly profit since 2008 on soaring commodity prices

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin