អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង$៨.៩៥លាន ដើម្បីឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ រងផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ
២. ចំណូល​ពន្ធ​ផ្ទៃក្នុង​សម្រេច​បាន​ជាង ៩៥% ​នៃ​ផែនការ​ច្បាប់​ថវិកា
៣. ផែនការ​នាំចេញ​សត្វ​ទៅ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​ការចិញ្ចឹម​ក្នុង​ស្រុក
៤. CDC​ អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយបោះទុនវិនិយោគ១៧លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កោះត្បាល់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Office sees inflation slowing in remaining months of year
2. China’s Sept factory activity contracts more sharply as demand slumps – Caixin PMI
3. Bangladesh urges Malaysia to sign FTA proposed 11 years ago
4. Sri Lankan exports of apparel & textiles grew 19.3% in Jan-Aug 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin