អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ថៃលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័ក តែកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលគោលការណ៍ថាអាចបញ្ជូនពលករត្រលប់ទៅវិញ
២. ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុ​ជា​ទៅ​ជប៉ុន មានតម្លៃ​ជាង ១,១​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
៣. ការបង្កើត​បរិយាកាស​វិនិយោគ មាន​ភាពចាំបាច់​សម្រាប់​ការស្តារ​សេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. VN’s electronics industry continues to grow despite COVID-19
២. China’s garment industry sees higher profit in Jan.-Aug.

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin