អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារចុះ MoU ជាមួយដៃគូអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមទារក កុមារនៅតាមរោងចក្រ
២. កម្ពុជា​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ទ្រព្យសកម្មថេរ​ ដែល​មាន​តម្លៃ ២,៤៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈពេល ៤ ខែ
៣.គោលដៅនាំចេញកំពូលរបស់កម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២២ គឺ វៀតណាម ចិន និងថៃ
៤. ADB ផ្តល់ $១០០ ​លាន​សម្រាប់​អនុវត្ត​គម្រោង​ជលផល​សមុទ្រ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Private sector opposes wage hike
2. Malaysia officially introduces minimum wage hike
3. Government of Laos Vows to Tackle Currency and Fuel Prices in May
4. U.S. trade expert urges elimination of China tariffs amid surging inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

bun

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin