អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍន៍ ពន្ធគយចេះតែធ្លាក់ចុះ ពន្ធផ្ទៃក្នុង (ពន្ធដារ) ចេះតែរីកធំឡើង, ក្នុង១ខែពន្ធផ្ទៃក្នុងយ៉ាងតិច $២៥០លាន
២. ស្ថិរភាព​នយោបាយ ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ជា​គន្លឹះ​ទាក់ទាញ​វិនិយោគ
៣. យានយន្តជិត ៩ពាន់គ្រឿងធ្វើដំណើរលើផ្លូវល្បឿនលឿនទី១ របស់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ នៃការបើកសាកល្បង
៤. តម្លៃសាំងធម្មតាធ្លាក់ថ្លៃមកត្រឹម៤២៥០៛ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ៤៧០០៛
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia inflation hits new 7-year high after fuel price hike
2. China’s manufacturing PMI rises to 50.1 in Sep 2022 from 49.4 in Aug
3. Bangladesh exports fall for the first time in 14 months
4. UK government abolishes plan to cut tax on high earners in major U-turn

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin